Moguda Mancorina – Mancor de la Vall

Data/Hora 21 Jun. 2024 - 22 Jun. 2024 23:00 - 6:15


MOGUDA MANCORINA
a la plaça de Dalt
23.00h Sonats.
01.00h Replec dels cavalls de Me- norca a la plaça de l’Ajunta- ment i activitats pròpies dels
Cavalls de Menorca acompan- yats de la banda de música
d’Inca.
02.15h Societat Anònima.
03.45h Enrockats.
05.15h Eugeni Triay DJ.
06.15h Fi de festa amb coca amb ver- dura per a tots els qui aguan- tin!

 

Deixa un comentari